11 november 2021

11 november 2011


Op beide Ruddervoordse kernen was er een herdenking van de Wapenstilstandsdag.

Op Baliebrugge werd er gestart met een eucharistieviering in de kerk van Baliebrugge. Daarna was er een optocht naar het kerkhof en werd er eer betoond aan de militaire en burgerlijke slachtoffers van beide oorlogen. Foto's van deze activiteit komen in de loop van de eerste dagen nog online.

Op Ruddervoorde dorp was er een burgerlijke plechtigheid bij het monument van de gesneuvelden. De Heemkundekring heeft er met de steun van de gemeente voor gezorgd dat de tekst vooraan het monument opnieuw leesbaar is. 

Voorzitter Danny Sap bracht eventjes de geschiedenis en oorsprong van het monument in herinnering, waarna burgemeester Jan de Keyzer een oproep deed om te helpen streven naar vrede en in eenheid in onze huidige tijd.

Christin Gernaey is al een tijd bezig met de madelief als bloem voor onze Belgoische soldaten opnieuw te laten inburgeren en zo hadden jongeren van het 5e leerjaar van basisschool De Kiem mooie madeliefjes gemaakt en daarvan werden er een deel bij het monument geplant.

De burgemeester bracht de kransen bij het monument aan.

En na de nationale hymnes trokken we stoetsgewijze achter de fanfare naar het kerkhof.

Hier werd er bij het monument door pr. Rik een oproep voor vrede gehouden. Danny Sap legde uit waarom het symbool van de madelief het symbool werd voor de Belgische soldaten en als bloemenhulde brachten burgemeester Jan en de kinderen ook bij dit monument madeliefjes aan.

En na de nationale hymnes was er dan het gesmaakte traktaat door de gemeente.