Dag van de trage weg 2023

14 oktober 2023

dag van de trage weg


Op zaterdag 14 oktober werd de aandacht gevestigd op de diverse trage wegen die we in Vlaanderen nog bezitten. 


Dit zijn voornamelijk wegen die tussen landerijen doorlopenheel dikwijls ook 'kerkwegels'

In samenwerking met Erfgoedraad Oostkamp keken we uit naar een passen stuk trage weg om in te huldigen en de keuze viel op de Rapenburgstraat (loopt tussen de Eikenstraat en de Robaardstraat).

Burgemeester Jan en de voorzitter van de erfgoedraad Jan Demulder onthuldigden het nieuwe naambord.

Achteraf zorgde de heemkunde ervoor dat er ook even op getoast kon worden.