bestuur + korte historiek

Wie is wie ?  het bestuur


SAP Danny, voorzitter


DESMEDT  Linda, penningmeester


GERNAEY Christin, hulparchivaris en verantwoordelijke uitgaven


GOETHALS Anne-Marie, secretaris/archivaris


VAN EENOO Dirk, ledenadministratie


VAN BELLE Marnix, websitebeheerder en fotograaf


VANDEWALLE  Paul, ere-voorzitter


VAN REYBROUCK Joris, persverantwoordelijke


GOETHALS Lucien, bestuurslid


HEYNEMAN Danny, bestuurslid


JANSSENS Daniel, bestuurslid


TANGHE Lieven, bestuurslid


VANHULLEBUSCH Jacques, bestuurslid


VERBEERST Rony, bestuurslid


Een stukje geschiedenis van de Heemkundekring Ridefort


- 5 mei 1992 verscheen het Nieuwsblad de oproep voor kandidaten voor een Ruddervoordse Heemkundige Kring. 12 kandidaten beantwoordden deze oproep.


De leden van het eerste uur waren: Paul Vandewalle (voorzitter), Danny Heyneman (ondervoorzitter), Luc Goethals (penningmeester), Danny Sap (secretariaat), Christin Gernaey en Daniël Crul (archiefmeesters), Albert Verhaeghe (afgevaardigde in de cultuurraad). Medewerkers van het eerste uur waren o.a.  pater Alfred Vandewalle, Ria Thomaes, André Strubbe, pastoor Lambrecht, Dirk Verplancke, Juliaan Vanbelle, Daniël Janssens, Maria Coucke, Dirk Van Eenoo, Jan Priem.

Erevoorzitter was erevrederechter Luc Vermeulen.


- Deze starters lokten anderen mee en zo speurde docent en hoogleraar Jan Verdonck naar de ethymologie van de naam Ruddervoorde en Anne-Marie Goethals belichtte boeiende en informatieve aspecten van het religieuze leven en de oorlogsjaren.


- Ondertussen zijn we 25 jaar verder en als je de lijst van het huidige bestuur bekijkt, zal je merken dat er heel wat getrouwen van het eerste uur nog altijd bij zijn. 


- De naam veranderde van Heemkundige Kring Ruddervoorde in de huidige benaming Heemkundekring Ridefort eind 2015.


- Het aantal publicaties overschrijdt nu ruim de 50  titels. Er zijn er nog enkele in voorbereiding voor dit jaar. En voortdurend wordt er gezocht  naar vernieuwing. u hebt het laatste voorbeeld hiervan met deze website onder ogen.