30 jaar Heemkundekring Ridefort 2023

10 oktober 2023 - de Leite


Van de heer en mevr. Luc Vermeersch kregen we hun mooie ontvangstruimte ter beschikking voor ons jubileum.

Het werd een leuke en drukke bedoening. Heel veel leden van onze kring en bestuursleden van de omliggende heemkundekringen tekenden present.

Het speciaal voor de gelegenheid gebrouwen biertje 'Gerard de Ridefort' ging vlot van de hand en werd goed gesmaakt.

Voorzitter Danny Sap schetste de historiek van onze vereniging. Daarna nam burgemeester Jan De Keyser het woord waarbij hij nadruk legde op het belang van heemkundekringen.

Hierna werd Melanie Goethals bedacht met een geschenk omdat ze zovele jaren ons verkooppunt was voor alle boeken en brochures. Gelukkig vonden we opvolging en nog wel op 2 plaatsen: voor het dorp bij Emiel (Kaat Bleyaert) en voor Baliebrugge bij drukkerij Gevaert.

Ook Luc Vermeersch en zijn echtgenote werden met een presentje bedacht.

Daarna werden de prijzen van de zoektochten verdeeld:

- Jacques Vanhullebusch was de winnaar in de wandelzoektocht op de Baliebrugge

- Dirk Verplancke in die van de Platse

- Sonja Zutterman toonde zich dan de beste in de fietszoektocht.

Zij kregen allen een fraaie meter 'de Leite'-bieren.

Wie dat wilde, kon nadien nog o.l.v. brouwer Luc de brouwerij bezoeken en voor de rest werd er nog lang nagekaart bij een drankje en een broodje.