voordracht

Leden van de Heemkundekring kunnen inschrijven bij:

- Freddy Van Ackere

- Annie Delacourt

of via Annemie Goethals

Vooraf inschrijven is noodzakelijk.